I media

Intervju i P4 Dalarna Sveriges Radio 161115
TV-Reportage om Runnbergsgården där jag intervjuas om min film 151028
Ur Annonsbladets Sommarguide 2019