Historien om Runnbergsgården

Först publicerad 2015 och visad under Konstrundan i Saxdalen november samma år. Runnbergsgården är en av de äldsta gårdarna i Rävvåla (idag Saxdalen). Den byggdes 1840 och här fanns under åren 1869 till 1900 den enda affären i byn. Det som utmärker just den här lanthandeln, är att handlaren stängde affären år 1933, och lämnade …